Dakveiligheid

Het werken op daken en op hoogte in het algemeen brengt risico’s met zich mee. Als gebouweigenaar, werkgever of bijvoorbeeld VVE bent u verantwoordelijk voor de veiligheid van ieder persoon die in uw opdracht het dak betreed. De verplichting om gevaren bij het werken op daken zoveel mogelijk te beperken is geregeld in de arbowetgeving art. 5 (Arbowet, arbobesluit en de arboregeling. Als er een ongeval heeft plaatsgevonden dat gerelateerd is aan het werken op hoogte zult u moeten kunnen aantonen dat u er alles een heeft gedaan om dit te voorkomen.

Bedrijven met daken met een bestaande veiligheidsvoorzieningen;

De beoordeling van de veiligheidsvoorzieningen wordt gedaan door middel van een geregisseerde inspectie. De inspectie wordt uitgevoerd conform de algemene richtlijnen voor dakveiligheid. De inspectie bestaat een visuele beoordeling van de aanwezige (tijdelijke) veiligheidsvoorzieningen op kwalitatieve en kwantitatieve eigenschappen en door meting en beproeving.

Na de inspectie ontvangt u van ons een uitgebreid rapport en het eventuele certificaat

“Arbo veilig dak” in PDF formaat. Dit rapport is opgebouwd uit 3 delen.

  • 1edeel betreft een dak plattegrond en beschrijving van de veiligheidsvoorzieningen.
  • 2edeel betreft van de inspectie en metingen en beproevingen.
  • 3edeel betreft een overzicht van bevindingen en gebreken en aanbevelingen.

Bedrijven met daken zonder een bestaande veiligheidsvoorzieningen;

In het bouwbesluit van 2012 is als vereiste opgenomen dat er reeds in de ontwerpfase van een gebouw de dak veiligheid moet worden meegenomen. Voor veel eigenaren van gebouwen zijn een heleboel zaken omtrent dak veiligheid niet vanzelfsprekend. In dat geval kan Barnett keuringen u van begin tot het certificaat “Arbo veilig dak” van dienst zijn met;

  • Opstellen en begeleiding bij dak RI&E
  • Opstellen van procedures en veiligheidsinstructies werken op hoogte
  • Periodieke inspectie van tijdelijke en permanente veiligheidsvoorzieningen
  • Periodieke inspectie van persoonlijke val bescherming
  • Periodiek inspectie van dak toetredingssystemen (kooiladders)
  • Instructie en training van gebruikers van de veiligheidsvoorzieningen