EN 14122-4 en NEN 2484 Kooiladders

In de ARBO wet is vastgelegd dat werkgevers hun medewerkers in staat moeten stellen veilig te werken. De normen waarin wordt aangegeven aan welke wettelijke eisen kooiladders moeten voldoen is vastgelegd in de norm en de norm EN 14122-4 en NEN 2484 kooiladders.

Naast de verantwoordelijkheid die u hebt als werkgever voor uw medewerkers bent u ook (persoonlijk) juridisch aansprakelijk voor de gevolgen van ongevallen -met of zonder blijvend letsel- . Daarnaast eisen veel verzekeringsmaatschappijen in hun polis voorwaarden dat de bedrijfsmiddelen periodiek gekeurd worden.

De keuring van kooiladders is een wettelijke verplichting en dient periodiek te worden uitgevoerd. De minimale keuringstermijn is 1 jaar.

Werkwijze Barnett:

Iedere kooiladder bij u op locatie geïnspecteerd op gebreken. De gekeurde kooiladder wordt gelabeld en voorzien van een keuringssticker waar op af te lezen valt tot welke datum de kooiladder is gekeurd. Vervolgens ontvangt u digitaal in PDF een overzichtslijst van alle geïnspecteerde kooiladders en per kooiladder afzonderlijk een certificaat in PDF formaat. Indien gewenst kunt u daarnaast een overzichtslijst in Excel krijgen.