EN 15635 Magazijnstellingen stalen opslagsystemen

In de ARBO wet is vastgelegd dat werkgevers/eigenaren verantwoordelijk zijn voor het in goede staat houden van hun magazijnstellingen en stalen opslagsystemen en wel zodanig dat de veiligheid en gezondheid van gebruikers en werknemers niet in het geding is. De normen die bepalen wat er wordt verstaan onder een veilige elektrische installatie zijn vastgelegd in de norm EN 15635.

Naast de verantwoordelijkheid die u hebt als werkgever voor uw medewerkers bent u ook (persoonlijk) juridisch aansprakelijk voor de gevolgen van ongevallen -met of zonder blijvend letsel- . Daarnaast eisen veel verzekeringsmaatschappijen in hun polis voorwaarden dat de magazijnstellingen en stalen opslagsystemen gekeurd worden.

De EN 15625 inspectie is een wettelijke verplichting en dient periodiek te worden uitgevoerd. Magazijnstellingen en stalen opslagsystemen dienen jaarlijks gekeurd te worden.

Werkwijze Barnett:

De magazijnstellingen en/of stalen opslagsystemen worden bij u op locatie geïnspecteerd op gebreken en of de inrichting en opbouw voldoet aan de wettelijke eisen. De gekeurde magazijnstellingen en/of stalen opslagsystemen worden gelabeld en voorzien van een keuringssticker waar op af te lezen valt tot welke datum er is gekeurd. Vervolgens ontvangt u digitaal in PDF een uitgebreid rapport van de keuring en een certificaat in PDF formaat.