Keuring Nen 1010 / Nen 3140 aggregraten

In de ARBO wet is vastgelegd dat werkgevers hun medewerkers in staat moeten stellen veilig te werken.Naast de verantwoordelijkheid die u hebt als werkgever voor uw medewerkers bent u ook (persoonlijk) juridisch aansprakelijk voor de gevolgen van ongevallen -met of zonder blijvend letsel-.

Daarnaast eisen veel verzekeringsmaatschappijen in hun polisvoorwaarden dat de bedrijfsmiddelen periodiek gekeurd worden.

Werkwijze Barnett:

Het aggregaat wordt gecontroleerd op alle componenten. Naast de visuele controle worden de veiligheidsvoorzieningen beproeft en worden er diverse metingen verricht;

  – Werking noodstop voorziening.
  – Staat ophang- en hijspunten.
  – Instelling beveiligingen m.b.t. temperatuur, stroom en spanning.
  – Aarding
  – Meting weerstand beschermingsleiding.
  – Meting uitschakel tijd en uitschakel stroom aardlekschakelaars.
  – Meting isolatie weerstand.
  – Isolatiebewaking

U ontvangt van Barnett keuringen een uitgebreide rapportage over:

  – Staat van onderhoud en fysieke conditie.
  – Aanwezigheid en werking veiligheidsvoorzieningen.
  – Meetwaarden

Bij goed bevinding ontvang u van ons een certificaat met een geldigheidsduur van één jaar.