Landbouw-, tuin- en parkmachines

In de ARBO wet is vastgelegd dat werkgevers hun medewerkers in staat moeten stellen veilig te werken. De normen waarin wordt aangegeven wat er wordt verstaan onder veilig werken met Landbouw- tuin- en parkmachines zijn vastgelegd in in de machinerichtlijn, de wegenverkeerswet, richtlijn arbeidsmiddelen en de norm NEN 3140.

Naast de verantwoordelijkheid die u hebt als werkgever voor uw medewerkers bent u ook (persoonlijk) juridisch aansprakelijk voor de gevolgen van ongevallen -met of zonder blijvend letsel- . Daarnaast eisen veel verzekeringsmaatschappijen in hun polis voorwaarden dat de bedrijfsmiddelen periodiek gekeurd worden.

De keuring van landbouw-, tuin- en parkmachines is een wettelijke verplichting en dient periodiek te worden uitgevoerd. Een risico analyse is bepalend voor de interval. In de regel dienen LTP machines jaarlijks te worden gekeurd.

Werkwijze Barnett:

Iedere machine apparaat wordt bij u op locatie beproefd, visueel en functioneel geïnspecteerd op gebreken. Het gekeurde apparaat wordt gelabeld en voorzien van een keuringssticker waar op af te lezen valt tot welke datum het apparaat is gekeurd. Vervolgens ontvangt u digitaal in PDF een overzichtslijst van alle geïnspecteerde apparaten en per apparaat afzonderlijk een certificaat in PDF formaat. Indien gewenst kunt u daarnaast een overzichtslijst in Excel krijgen.