NEN 2484 Trappen en ladders, NEN 2718 Rolsteigers

In de ARBO wet is vastgelegd dat werkgevers hun medewerkers in staat moeten stellen veilig te werken. De normen waarin wordt aangegeven wat er wordt verstaan onder veilig werken met Trappen, ladders en rolsteigers zijn vastgelegd in de norm NEN 2484 trappen en ladders en de norm 2718 rolsteigers.

Naast de verantwoordelijkheid die u hebt als werkgever voor uw medewerkers bent u ook (persoonlijk) juridisch aansprakelijk voor de gevolgen van ongevallen -met of zonder blijvend letsel- . Daarnaast eisen veel verzekeringsmaatschappijen in hun polis voorwaarden dat de bedrijfsmiddelen periodiek gekeurd worden.

De NEN 2484 en NEN 2718 inspectie is een wettelijke verplichting en dient periodiek te worden uitgevoerd. Een risico analyse is bepalend voor de interval. In de regel dienen trappen, ladders en rolsteigers een maal per jaar te worden geïnspecteerd.

Werkwijze Barnett:

Iedere afzonderlijke trap ladder en/of steiger wordt visueel geïnspecteerd waarbij onder andere wordt gekeken naar;

    – Vervorming of beschadiging
    – Compleetheid.
    – Goede werking van bewegende delen etc.

Het gekeurde item wordt gelabeld en voorzien van een keuringssticker waar op af te lezen valt tot welke datum het item is gekeurd. Vervolgens ontvangt u digitaal in PDF een overzichtslijst van alle geïnspecteerde apparaten en per apparaat afzonderlijk een certificaat in PDF formaat. Indien gewenst kunt u daarnaast een overzichtslijst in Excel krijgen.