NEN 360, 361 en 365 Valbeveiliging

In de ARBO wet is vastgelegd dat werkgevers hun medewerkers in staat moeten stellen veilig te werken. De normen waarin wordt aangegeven wat er wordt verstaan onder veilig werken met valbeveiligingen (Harnassen, vallijnen etc.) zijn de normen NEN 360, 361 en 365.

Naast de verantwoordelijkheid die u hebt als werkgever voor uw medewerkers bent u ook (persoonlijk) juridisch aansprakelijk voor de gevolgen van ongevallen -met of zonder blijvend letsel- . Daarnaast eisen veel verzekeringsmaatschappijen in hun polis voorwaarden dat de bedrijfsmiddelen periodiek gekeurd worden.

De NEN 360/361/365 inspectie is een wettelijke verplichting en dient periodiek te worden uitgevoerd. Een risico analyse is bepalend voor de interval. In de regel dienen val beveiligingen jaarlijks te worden gekeurd. Daarnaast dienen val beveiligingen nadat er een val heeft plaatsgevonden direct weer geïnspecteerd te worden.

Val beveiligingen hebben een beperkte levensduur, deze kan variëren van 5, 7 of tot 10 jaar. De levensduur van een valbeveiliging is vastgelegd op de conformiteit verklaring die door de fabrikant/leverancier met het product wordt meegeleverd.

Beschadigingen en mankementen die er toe leiden dat deze worden afgekeurd mogen niet worden gerepareerd.

Werkwijze Barnett:

Iedere afzonderlijke valbeveiliging (harnas, val lijn etc.) wordt visueel geïnspecteerd waarbij onder andere wordt gekeken naar;

    – Overmatige vervuiling.
    – Aanwezige corrosie, schimmel
    – Gescheurde naden en/of stiksel etc.

Het gekeurde item wordt gelabeld en voorzien van een keuringssticker waar op af te lezen valt tot welke datum de valbeveiliging is gekeurd. Vervolgens ontvangt u digitaal in PDF een overzichtslijst van alle geïnspecteerde items en per item afzonderlijk een certificaat in PDF formaat. Indien gewenst kunt u daarnaast een overzichtslijst in Excel krijgen.