NEN 818 Hijskettingen, staalkabels en hijsbanden

In de ARBO wet is vastgelegd dat werkgevers hun medewerkers in staat moeten stellen veilig te werken. De normen waarin wordt aangegeven wat er wordt verstaan onder veilig werken met hijsmiddelen is uitgewerkt in de norm NEN 818.

Naast de verantwoordelijkheid die u hebt als werkgever voor uw medewerkers bent u ook (persoonlijk) juridisch aansprakelijk voor de gevolgen van ongevallen -met of zonder blijvend letsel- . Daarnaast eisen veel verzekeringsmaatschappijen in hun polis voorwaarden dat de bedrijfsmiddelen periodiek gekeurd worden.

De NEN 818 inspectie is een wettelijke verplichting en dient periodiek te worden uitgevoerd. Een risico analyse is bepalend voor de interval. In de regel dienen hijsmiddelen jaarlijks te worden geïnspecteerd. Naast de jaarlijkse visuele inspectie dienen hijsmiddelen minimaal 1 maal per 5 jaar te worden beproefd.

Werkwijze Barnett:

Ieder hijsmiddel wordt bij u of bij ons op locatie visueel geïnspecteerd op gebreken. Het gekeurde hijsmiddel wordt gelabeld en voorzien van een keuringssticker waar op af te lezen valt tot welke datum het hijsmiddel is gekeurd. Vervolgens ontvangt u digitaal in PDF een overzichtslijst van alle geïnspecteerde hijsmiddelen en per hijsmiddel afzonderlijk een certificaat in PDF formaat. Indien gewenst kunt u daarnaast een overzichtslijst in Excel krijgen.