Scios Scope 10

De Scios Scope 10 inspectiemethodiek is er op gericht om branden met een elektrische oorzaak zoveel mogelijk te voorkomen en om schade bij brand zoveel mogelijk te verminderen. Veel verzekeraars vragen tegenwoordig om een Scios scope 10 inspectie ten behoeve van de opstal/brandverzekering. Om een Scios Scope 10 inspectie te kunnen uitvoeren is specialistische kennis over het ontstaan van brand met een elektrische oorzaak in relatie tot elektrisch materieel noodzakelijk.

Barnett keuringen beschikt over deze specialistische kennis, heeft de juiste inspectiemiddelen en heeft de de nodige ervaring om de specifieke risico‚Äôs in uw bedrijf te identificeren. Daarnaast is Barnett keuringen in staat om de bevindingen die voortkomen uit een Scios 10 inspectie te vertalen in heldere rapportage  waarmee u en uw verzekeraar verder kunnen.