De normen NEN 360, NEN 361 en NEN 365 gaan over de eisen waaraan persoonlijke valbeveiliging moet voldoen. Hierbij is de NEN 365 een overkoepelende norm, de NEN 360 beschrijft de eisen aan val beschermers met lijnspanners en de NEN 361 gaat over val harnassen.

Moet ik mijn val beveiligingen laten keuren?

Volgens Arbowetgeving is een werkgever verplicht een veilige werkomgeving te bieden. Het volgen van NEN 360,361,365 is de beste manier om aan deze arbowetgeving te voldoen. De norm beschrijft de inspectiepunten voor het keuren van valbeveiliging.

Wat wordt er gekeurd?

Aan de hand van een checklist wordt er op diverse inspectiepunten gekeurd en er is een uitgebreide vastlegging van feiten. De inspectiepunten betreffen o.a. de gordel, verbindingsmiddelen, ankers, d-ringen enz.

Hoe vaak moet de keuring plaats vinden?

Voor de keuring van valbeveiligingsmiddelen is geen frequentie vastgelegd. Werkgevers zijn verplicht voor een veilige werkomgeving te zorgen. Door het laten keuren van valbeveiligingsmiddelen kunt u aantonen dat u een veilige werkomgeving voor uw werknemers waarborgt.